4 sierpnia 2011

V SUMMER MUSIC FESTIVAL W PANORAMIE POWIATU WIELICKIEGOW miesięczniku Panorama Powiatu Wielickiego ukazały się artykuły
o V Summer Music Festival - Wieliczka 2011